За нас

Мираж Груп ЕООД

Мираж Груп

Мираж Груп” EООД е официален представител и сертифициран сервизен партньор на световноизвестни производители на машини, консумативи и медии за широкоформатен дигитален печат и машини за следпечатна обработка.

Фирмата е регистрирана през 2004 година и оперира в сферата на дигиталния печат, като основната й дейност е "търговия с машини и материали за рекламната индустрия”. Главният офис и администрация се намират в стратегически разположения за търговия град Русе. От 2006 фирмата започва да продава дигитални машини за печат, като към днешна дата броят им е над 400, от следните производители: Широкоформатни принтери HP Scitex, Широкоформатни принтери HP Designjet, HP Latex series , Текстилни принтери d.gen, Текстилни принтери ATPColor, Плоскопечатни принтери Canon Oce Arizona, Ролни принтери Oki(Seiko), Високочестотни заваръчни машини Forsstrom, Високопрецизни режещи машини Zünd, Режещи машини Summa, Ламинатори Neschen, Апликатори Rollsroller, Ламинатори Seal, Машини за капси Formosa, Довършителни машини Matic, Transmatic, Rimslow и др.

Фирмата разполага със складови и офисни помещения в градове – Русе, София, Пловдив и Варна.

През 2008г. Мираж Груп ЕООД открива клон в Македония - Mirage Group MK.

През май 2010г. Мираж Груп ЕООД регистрира следващия си клон – Mirage SRB.

През юни 2012г. е регистриран клон в Малта - Mirage MT.

Най-новото разширение на фирмата е регистрирано през 2017г. - Mirage Africa.

Едно от значителните предимства на фирмата е техническия сервиз. Екипът се състои от техници, квалифицирани и сертифицирани от водещите световни лидери на хардуерните производства в дигиталния печат. Нашите специалисти обслужват машините както в гаранционен, така и в след гаранционен период. Също така предлагат услуги като инсталиране, консервиране и деинсталиране на машините.

В резултат на всичко това фирмата ни е предпочитан партньор, тъй като предлага цялостни решения в бизнеса с дигитален печат, т.нар. “End to End Solutions”.

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Ръководството на "Мираж Груп" ЕООД, в лицето на Управителя, официално декларира Политиката си по управление на качеството, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители и работници във фирмата.

Политиката по управление е насочена към все по-пълното удовлетворяване очакванията на клинетите при извършване на основната дейност на фирмата - търговия с машини за печат, машини за следпечатна обработка; консумативи и резервни части, медии за печат, индустриални продукти. Сервизно обслужване на машини за печат и машини за следпечатна обработка.

Ние гарантираме следното:

  • Планиране на целите въз основа на контекста , рисковете и възможностите;
  • системен контрол за ефективността на нашите продукти и услуги и тяхната пригодност да удовлетворяват изискванията и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;
  • периодично оценяване на външните и вътрешните рискове за организацията и предприемане на мерки за тяхното минимизиране;
  • спазване на приложимите национални нормативни документи и международни спецификации и стандарти включително ISO 9001:2015.

Качеството на нашата дейност е предмет на редовни вътрешни проверки от квалифицирани одитори и се контролира от външни независими сертифициращи организации.

 

Ние "Мираж Груп" ЕООД се задължаваме :

  • Да поддържаме Системата за управление в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015;
  • Да осигуряваме необходимите средства и ресурси за прилагане на политиката и за постигане на набелязаните цели по качеството;
  • Да извършваме лично периодични прегледи на Системата за управление за да бъде оценена нейната адекватност и ефикасност;
  • Да мотивираме персонала да бъде съпричастен към постигането на поставените цели;
  • Да предоставим Политика на заинтересованите страни;

Принтери HP Плоскорежещи машини Zund  

Copyright © 2017 Mirage Group Ltd.