Мираж груп ЕООД сключи договор, финансиран от Европейския съюз

Мираж груп ЕООД сключи договор, финансиран от Европейския съюз

27.07.2023

Мираж груп ЕООД сключи договор, финансиран от Европейския съюз.

Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-2771-C01

 

План за възстановяване и устойчивост:

 

Процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в

малките и средните предприятия"

 

Кратко описание на проекта: ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:

 

      - изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

 

Краен получател: „Мираж груп" ЕООД

 

Обща стойност: 20 000 лв., от които 100% безвъзмездно финансиране.

 

Начало: 24.07.2023 г.

Край: 24.07.2024 г.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз - NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието  се носи от „Мираж груп" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява

официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.


СПОДЕЛИ:    

Принтери HP Плоскорежещи машини Zund  

Copyright © 2017 Mirage Group Ltd.